Home خانه

بنیاد خیریه پیمان با یک فامیل بی بضاعت یتیم و بیوه به بار سوم کمک نمود

بنیاد خیریه پیمان با یک فامیل بی بضاعت یتیم و بیوه به بار سوم کمک نمود

پل علم ، دفتر مطبوعاتی بنیاد خیریه پیمان ، شنبه، ۳۰ سرطان

Kabul 8A 400بنیاد خیریه پیمان با یک فامیل بی بضاعت یتیم و بیوه در شهر کابل پول نقد  کمک نمود.
محترمه بی بی حاجی خانم محترم محمد شاه پیمان که در سویدن زنده گی میکند مبلغ ۴۰۰۰ افغانی پول نقدی را با فامیل بی بضاعت یتیم و بیوه که نسبت نا امنی از قریه زرغون شهر ولایت لوگر به شهر کابل بیجاه شده اند و در یک خانه کرایی زندگی میکنند و شوهر اش مدت پنج سال است که فوت نموده مساعدت نمود.
این سوم بار است که این فامیل بی بضاعت یتیم و بیوه تحت پوشش کمک های بنیاد خیریه پیمان امده و با ایشان کمک پول نقد و مواد خوراکی که عبارت بود از  یک بوجی آرد، یک بوجی برنج، نیم سیر بوره، یک کیلو چای سبز، پنج لیتر روغن و یک بسته نمک مساعدت گردیده بود.

راپورمکمل مصاحبه ویدیویی با این فامیل را در اینجاه مشاهده کنید!

 باراول: در ماه مبارک رمضان مواد خوراکی مساعدت شد که در کمک مواد خوراکی یک بوجی آرد، یک بوجی برنج، نیم سیر بوره، یک کیلو چای سبز، پنج لیتر روغن و یک بسته نمک مساعدت گردیده است.

بار دوهم: به فامیل متذکره مبلغ ۳۸۰۰ افغانی نقد از طرف جاوید جان عابد از سویدن مساعدت گردیده بود.

بارسوم: مبلغ ۴۰۰۰ افغانی کمک پول نقد را محترمه بی بی حاجی خانم محترم محمد شاه پیمان که در سویدن زنده گی میکند با این خانواده یتیم و بیوه روز شنبه مصادف با ۳۰ سرطان سال ۱۳۹۷ نموده است.

اشخاص سرمایه دار و تجارهای ملی اگر میخواهند با این خانواده مساعد نمایند لطفاً به شماره 0046739394622 و یا 950 45 00937000 تماس بگیرند و کمک شان به تمام امانت داری به فامیل مورد نظرشان رسانیده میشود.